Over bemiddeling

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om moeilijke situaties aan te pakken.

Een neutrale derde, de bemiddelaar, helpt partijen om:

  • de situatie beter te begrijpen

  • constructief met elkaar te praten

  • duurzame beslissingen te nemen 

De bemiddelaar biedt geen kant- en klare oplossing, maar brengt de behoeften van alle partijen in kaart en helpt zo om er samen uit te geraken. 

Bemiddeling kan wanneer er sprake is van een conflict tussen partijen, die er zelf niet uit geraken. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar wordt bewaakt.

Bij Consonant leggen we de nadruk op communicatieherstel, met ondersteuning naar duurzame afspraken.

Heb je twijfels of bemiddeling kan helpen in jouw situatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op!

 

Bemiddeling met jong en oud

Een gezin is continu in verandering, er vallen personen weg en er komen er anderen weer bij.

Je ziet je (groot)ouders/ (klein)kinderen plots veel minder,

Wat er gebeurt in je eigen leven heeft invloed op de relatie met je ouders/opvoeders/ leerkrachten,

Je ouders worden zorgbehoevend of vallen weg en je moet samen met je broer(s), zus(sen) regelingen treffen,

Vroegere familieruzies hebben nog een nasleep op jouw generatie.

Dit alles kan spanningen, bezorgdheden en conflicten met zich meebrengen.

Valt het moeilijk om hier samen op eigen krachten uit te raken, dan kan bemiddeling een uitweg bieden. 

In gezinssituaties spreken we dan over familiale bemiddeling

Beschouw je jezelf als jongere en wil je graag een gesprek aangaan met iemand of meerdere personen in je omgeving, maar dit blijkt moeilijk, dan ben je hier aan het juiste adres.

Ben je kind, ouder, plusouder, grootouder, opvoeder, leerkracht, broer, zus … en ervaar je spanning of conflict met je omgeving, kan je via bemiddeling bij Consonant een antwoord vinden.

 

Bemiddeling bij levenseinde

Omgaan met sterven en met de dood, hoe doe je dat? Je neemt afscheid van je omgeving en van jezelf. Angst, onzekerheid, kwaadheid, kunnen je in conflict brengen met jezelf of je naasten. Onenigheid kan gaan over een keuze over het levenseinde. Maar ook bezorgdheden die in de loop van het leven zijn opgebouwd, kunnen bij een naderend levenseinde plots een scherp en dwingend karakter krijgen. Al deze conflicten tussen familie, de patiënt en zorgverleners, zorgen voor spanningen die het vreedzaam afscheid nemen bezwaren. Door bemiddeling komt er ruimte om opnieuw afspraken te maken met elkaar. Dit proces draagt ertoe bij dat de stervende op een vreedzame manier afscheid kan nemen. Het draagt ook positief bij aan de rouwverwerking van de nabestaanden.

We geven enkele voorbeelden van situaties waarbij u beroep kan doen op bemiddeling. Dit is geen beperkte lijst. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken of bemiddeling mogelijk is voor uw situatie​:

  • De zorg van een zorgbehoevend familielid is onevenwichtig

  • Er is onenigheid bij het opstellen van een erfenisovereenkomst

  • De meningen over een medische beslissing van het levenseinde (euthanasie, palliatieve sedatie, stopzetten van behandeling,...) lijken onverenigbaar

  • De stervende wil onopgeloste conflicten uit het verleden met een familielid of vriend, graag uitklaren

  • Conflict met verpleegkundigen of artsen over verleende zorg

  • De familie geraakt het niet eens over de organisatie van de uitvaart, de uitvoering van erfenis, zorg voor de achtergebleven partner,...

 

Bemiddeling bij relatietransities

Wanneer mensen ervoor kiezen om niet langer samen door het leven te gaan, wil dit niet het einde van hun relatie zeggen.

De verhouding verandert van partner naar ouder of ex-partner. Je thuis en omgeving zitten in een omwenteling.

Rollen die duidelijk verdeeld waren komen plots onder spanning.

Het is een relatie niet altijd evident om tot goede afspraken te komen, laat staan wanneer de relatie eindigt. 

Hoe behartig je de zorg voor je omgeving zonder jezelf uit het oog te verliezen of omgekeerd? 

 

Als je merkt dat je samen afspraken wil maken bij de beëindiging van jullie relatie, maar ondanks de beste bedoelingen moeilijk tot een rustig gesprek komt, kan je terecht bij Consonant voor een bemiddeling.

Ook bij vragen over het opstellen van een overeenkomst, ondersteunen we jullie naar gedragen afspraken.

Door inzicht te krijgen in verbindende communicatie en de onderlinge belangen, werken we samen constructief aan een gesprek in een veilig kader.

 

Hoe gaat een bemiddeling in zijn werk? 

​4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda. Jullie bespreken de situatie, daarbij is er ruimte voor ieders verhaal. Samen bekijken we wat er voor jullie belangrijk is, wat jullie verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken. Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​ Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

Wat doet de bemiddelaar dan juist tijdens bemiddelingsgesprekken? Daar kan je hier meer over lezen.

1. Je neemt vrijblijvend contact op met de bemiddelaar en schetst kort de situatie.

De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

 

3. In het eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling en brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat. Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.​

 

Hoeveel kost het? 

Het contact voorafgaand aan het eerste gesprek (telefonisch of via mail) is gratis.

In dat contact bespreken we of bemiddeling mogelijk is en maken jullie vrijblijvend de inschatting of jullie met bemiddeling willen starten. 

We hanteren een tarief van 60 euro per uur. Indien het gaat om een bemiddelingsgesprek met meerdere partijen is deze kost te verdelen over de verschillende partijen. 

Bij het opstellen van een overeenkomst komt er een eenmalige administratieve kost bij, te verdelen over de verschillende partijen. 

Bemiddeling volgt geen vast stramien, elke bemiddeling is op maat en dus anders. Hoeveel gesprekken we organiseren hangt dus af van waar jullie het over willen hebben en welke afspraken jullie willen maken.

Als je over onvoldoende inkomsten beschikt kan je toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om hierop beroep te kunnen doen mag je inkomen niet te hoog zijn. Info i.v.m. voorwaarden en inkomensgrenzen kan je vinden op https://www.fbc-cfm.be/nl/search/site/rechtsbijstand.
We kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een verzoekschrift en dit in te dienen bij het bureau voor Rechtsbijstand.

Ondanks de kosten die een bemiddeling met zich meebrengt, zijn afspraken die via die weg bereikt kunnen worden een pak goedkoper dan een gerechtelijke procedure, een notaris, of de mentale belasting van met elkaar in onmin leven/afscheid nemen.

 

Bemiddeling is altijd vrijwillig. Dat wil zeggen dat jullie op elk moment kunnen beslissen om de bemiddelingsgesprekken stop te zetten.

Plan een gesprek

Via deze link zie je de beschikbare momenten om een individueel gesprek of een bemiddelingsgesprek te plannen. 

 

https://calendly.com/consonant/gesprek