top of page

Bemiddeling, wat is dat eigenlijk?

De bemiddelaar ondersteunt vanuit haar ervaring de partijen om het gesprek met elkaar aan te gaan, waarbij gevoeligheden en belangen op tafel komen. Zo worden de belangrijke stappen gezet om te werken aan een aanvaardbaar uitkomst voor alle partijen. De bemiddelaar biedt dus geen kant-en-klare oplossingen, maar heeft oog voor de behoeften van alle partijen om er samen uit te geraken.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke manier om bezorgdheden, spanningen en conflicten aan te pakken. Het is een proces dat erop is gericht om communicatie tussen de betrokkenen (opnieuw) mogelijk te maken.

Zo geeft het hen de mogelijkheid om afspraken met elkaar te maken en oplossingen te vinden.

Een neutrale derde, de bemiddelaar, helpt partijen om:

 • de situatie beter te begrijpen

 • constructief met elkaar te praten

 • duurzame beslissingen te nemen

Wat doet een bemiddelaar?

Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met iemand die er volledig buitenstaat. Die rol neemt de bemiddelaar op zich. De bemiddelaar helpt partijen om tot een akkoord te komen, waar iedereen zich in kan vinden. 

Volgende concrete taken neemt de bemiddelaar op zich:

 • informatie geven over bemiddeling

 • informatie verzamelen over jullie situatie

 • luisteren naar het verhaal van elke partij

 • toepassing van specifieke gesprekstechnieken 

 • begeleiding van de zoektocht naar een oplossing

 • bewaken dat de gesprekken respectvol en constructief verloopt

 • ondersteunen om duurzame beslissingen te nemen

 • bewaken dat iedere partij zich in de afspraken kan vinden

 • gemaakte afspraken vervatten in een overeenkomst

​De methoden die de bemiddelaar toepast, zorgen voor dynamiek en ruimte om in de beste omstandigheden met elkaar te overleggen. Daardoor kan er samen nagedacht worden over hoe een probleem het best kan worden aangepakt, met de nodige aandacht voor alle partijen.

Wat zijn de voordelen?

Bij overleg onder begeleiding van een bemiddelaar, gaan partijen samen op zoek naar een aanvaardbare oplossing voor hun situatie. Zo kan iedereen winnen bij de afspraken die gemaakt worden.

 

Dat is anders dan bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure, die een afstandelijk en soms vijandig karakter heeft. Een gerechtelijke procedure brengt ook met zich mee dat de partijen zelf niet meer beslissen over hun eigen situatie, maar de beslissing uit handen geven. Daardoor is er vaak minstens één verliezer.  Bemiddeling is goedkoper, sneller en aangenamer dan een gerechtelijke procedure.

Het andere alternatief, de situatie laten aanslepen, is evenmin bevorderlijk. Boosheid of verdriet over het verleden zijn als parasieten die ons op lange termijn ondermijnen ten koste van gemoedsrust en tevredenheid. (Quote uit het boek 'Tussen mensen' van Annie Nuyts en Lieve Sels). Bemiddeling is een uitstekende manier om met elkaar een constructief gesprek te hebben over verleden, heden en toekomst.

Hoe gaat een bemiddeling in zijn werk? 

1. Je neemt contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie.

De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

 

3.In dit eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling.

We brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat.

Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. 

In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.

​4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda.

Jullie bespreken de situatie, daarbij is er ruimte voor ieders verhaal.

Samen bekijken wat er voor jullie belangrijk is, wat jullie verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken.

Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​

Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

Wanneer kan een bemiddeling?

Bemiddeling kan wanneer er bezorgdheden, onduidelijkheden, spanningen of conflicten zijn tussen partijen, die er zelf niet meer uit komen. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar bewaakt wordt.

 

Een bemiddelaar schat samen met u in of bemiddeling een antwoord kan betekenen op uw vragen, tijdens het contact voorafgaand aan het eerste gesprek.

Hoeveel kost een bemiddeling?

Als je over onvoldoende inkomsten beschikt kan je toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om hierop beroep te kunnen doen mag je inkomen niet te hoog zijn. Info i.v.m. voorwaarden en inkomensgrenzen kan je vinden op https://www.fbc-cfm.be/nl/search/site/rechtsbijstand.
We kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een verzoekschrift en dit in te dienen bij het bureau voor Rechtsbijstand.

Ondanks de kosten die een bemiddeling met zich meebrengt, zijn afspraken die via die weg bereikt kunnen worden een pak goedkoper dan een gerechtelijke procedure, een notaris, of de mentale belasting van met elkaar in onmin leven/afscheid nemen.

 

Bemiddeling is altijd vrijwillig. Dat wil zeggen dat jullie op elk moment kunnen beslissen om de bemiddelingsgesprekken stop te zetten.

 Het contact voorafgaand aan het eerste gesprek (telefonisch of via mail) is gratis.

In dat contact bespreken we of bemiddeling mogelijk is en maken jullie vrijblijvend de inschatting of jullie met bemiddeling willen starten. 

We hanteren een tarief van 60 euro per uur. Indien het gaat om een bemiddelingsgesprek met meerdere partijen is deze kost te verdelen over de verschillende partijen. 

Bij het opstellen van een overeenkomst komt er een eenmalige administratieve kost bij, te verdelen over de verschillende partijen. 

Bemiddeling volgt geen vast stramien, elke bemiddeling is op maat en dus anders. Hoeveel gesprekken we organiseren hangt dus af van waar jullie het over willen hebben en welke afspraken jullie willen maken. 

Bemiddeling, wat is dat eigenlijk?
Wat zijn de voordelen?
Wat doet een bemiddelaar?
Hoe gaat een bemiddeling in zijn werk?
Wanneer kan een bemiddeling?
Hoeveel kost een bemiddeling?
Meer informatie

Meer informatie

Uitgebreidere informatie kan u bekomen door contact met ons op te nemen of u verder in te lezen op de website van de Federale bemiddelingscommissie.

bottom of page