BEMIDDELING MET JONG EN OUD

Vraag je je af of het iets voor jou is? Lees dan even verder!

Vrijblijvend en kosteloos

CONTACT

Vrijblijvend en kosteloos

De bemiddelaars van Consonant zijn gevestigd in de Familiestraat 41, 2060 Antwerpen.

Thanks! Message sent.

CONSONANT_27_Wix_edited.jpg

OUDER WORDEN BRENGT VERANDERING MEE

Een gezin is continu in verandering, er vallen personen weg en er komen er anderen weer bij. Je ziet je (groot)ouders/ (klein)kinderen plots veel minder. Wat er gebeurt in je eigen leven heeft invloed op de relatie met je ouders/opvoeders/ leerkrachten... Je ouders worden zorgbehoevend of vallen weg en je moet samen met je broer(s), zus(sen) regelingen treffen. Vroegere familieruzies hebben nog een nasleep op jouw generatie. Dit alles kan conflicten met zich meebrengen. Valt het moeilijk om hier samen op eigen krachten uit te raken, dan kan bemiddeling een uitweg bieden. Bij bemiddeling wordt er samen, met alle betrokken partijen naar mogelijke oplossingen gezocht. Alle partijen worden hierbij als evenwaardig beschouwd. 

BEMIDDELING IETS VOOR JOU? 

Vaak is het moeilijk om deze gevoelige onderwerpen te bespreken, omdat ze ieder familielid erg raken. De confrontatie aangeen lukt soms niet. Dit kan zijn uit schrik voor de emotionele reacties, boosheid, angst voor wat men zal denken, .... Een bemiddelaar kan in dergelijke situaties helpen om het gesprek op gang te brengen en in goede banen leiden. Verder kan de bemiddelaar ook helpen om tot enkele afspraken te komen. 

Beschouw je jezelf als jongere en wil je graag een gesprek aangaan met iemand of meerdere personen in je omgeving, maar dit blijkt moeilijk, dan ben je hier aan het juiste adres. Ben je ouder, plusouder, grootouder, opvoeder, leerkracht, broer, zus ... en zit je in een conflict met je omgeving. Ook hier biedt Consonant voor jullie een uitweg via bemiddeling. 

Heb je twijfels of bemiddeling kan helpen in jou situatie, neem dan gerust vrijbijvend contact op! 

HOE GAAT DE BEMIDDELING IN ZIJN WERK?

1. Je neemt contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie. De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

3.In dit eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling en brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat. Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.

​4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda. Jullie bespreken de situatie en waar die vast zit. Er is ruimte voor ieders verhaal. We analyseren de belangen, de verwachtingen en de mogelijkheden. 

​5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken. Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​ Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

 
 
 

HOEVEEL KOST HET?

We werken met volgende uurtarieven:

  • Intakegesprek (maximaal 1,5 uur): 60 euro/uur

    • Deze gesprekken gaan door met alle partijen, jullie delen de kosten (bijvoorbeeld 2 partijen betalen elk 30 euro).​

  • Individuele gesprekken (enkel als nodig, maximaal 1 uur): 60 euro/uur​

  • Bemiddelingsgesprekken (maximaal 2 uur): 120 euro/uur

    • Deze gesprekken gaan door met alle partijen, jullie delen de kosten (bijvoorbeeld 2 partijen betalen elk 60 euro/uur).​