top of page

BEMIDDELING IN DE LAATSTE LEVENSFASE

Een veilig kader om bezorgdheden voor, bij of na een levenseinde bespreekbaar te maken,

in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen

Sterven kan conflict met zich meebrengen
Wat kan bemiddeling betekenen
Hoe gaat een bemiddeling in zijn werk?
Voorbeeldsituaties

AFSCHEID NEMEN KAN SPANNINGEN MET ZICH MEEBRENGEN

Omgaan met sterven en met de dood, hoe doe je dat? Je neemt afscheid van je omgeving en van jezelf. Angst, onzekerheid, kwaadheid, kunnen je in conflict brengen met jezelf of je naasten.

 

Onenigheid kan gaan over een keuze over het levenseinde. Maar ook bezorgdheden die in de loop van het leven zijn opgebouwd, kunnen bij een naderend levenseinde plots een scherp en dwingend karakter krijgen.

Voorbeelden van conflicten die in de laatste levensfase voorkomen zijn onenigheden over de erfenis, de organisatie van de zorg, een medische keuze zoals euthanasie of palliatieve sedatie, aanslepende ruzie die nooit werd uitgeklaard, organisatie van de uitvaart,...

Al deze conflicten tussen familie, de patiënt en zorgverleners, zorgen voor spanningen die het vreedzaam afscheid nemen bezwaren.

WAT KAN BEMIDDELING BETEKENEN?

Als bemiddelaars die gespecialiseerd zijn in levenseindesituaties, kunnen we stervenden en naasten helpen om bezorgdheden, onduidelijkheden en spanningen bespreekbaar te maken in een veilige context. 

Door bemiddeling komt er ruimte om opnieuw afspraken te maken met elkaar. Dit proces draagt ertoe bij dat de stervende op een vreedzame manier afscheid kan nemen. Het draagt ook positief bij aan de rouwverwerking van de nabestaanden.

 

Bemiddelaars zijn geen psychologen, therapeuten of hulpverleners. Onze rol is om de belangen en verwachtingen van alle betrokkenen in kaart te brengen, ieders stem is waardevol en gelijkwaardig.

HOE GAAT EEN BEMIDDELING IN ZIJN WERK?

1. Je neemt vrijblijvend contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie.

De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

 

3. In het eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling en brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat. Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.

4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda. Jullie bespreken de situatie, daarbij is er ruimte voor ieders verhaal.

Samen bekijken we wat er voor jullie belangrijk is, wat jullie verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken. Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​

Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

Wat doet de bemiddelaar dan juist tijdens bemiddelingsgesprekken? Daar kan je hier meer over lezen.

VOORBEELDSITUATIES VOOR BEMIDDELING

We geven enkele voorbeelden van situaties waarbij u beroep kan doen op bemiddeling. Dit is geen beperkte lijst. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken of bemiddeling mogelijk is voor uw situatie

- De zorg van een zorgbehoevend familielid is onevenwichtig

- Er is onenigheid bij het opstellen van een erfenisovereenkomst

- De meningen over een medische beslissing van het levenseinde (euthanasie, palliatieve sedatie, stopzetten van behandeling,...) lijken onverenigbaar

- De stervende wil onopgeloste conflicten uit het verleden met een familielid of vriend, graag uitklaren

- Conflict met verpleegkundigen of artsen over verleende zorg

- De familie geraakt het niet eens over de organisatie van de uitvaart, de uitvoering van erfenis, zorg voor de achtergebleven partner,...

Hoeveel kost het

HOEVEEL KOST HET?

Bemiddeling volgt geen vast stramien, elke bemiddeling is op maat en dus anders.

Het contact voorafgaand aan het eerste gesprek (telefonisch of via mail) is gratis.

In dat contact bespreken we of bemiddeling mogelijk is en maken jullie vrijblijvend de inschatting of jullie met bemiddeling willen starten. 

 

We hanteren volgende tarieven voor de gesprekken: 

  • Intakegesprek (maximaal 1,5 uur): 60 euro/gesprek

    • Deze gesprekken gaan door met alle partijen, jullie delen de kosten (bijvoorbeeld 2 partijen betalen elk 30 euro).​

  • Individuele gesprekken (enkel als nodig, maximaal 1 uur): 60 euro/gesprek

  • Bemiddelingsgesprekken (maximaal 2 uur): 120 euro/gesprek

    • Deze gesprekken gaan door met alle partijen, jullie delen de kosten (bijvoorbeeld 2 partijen betalen elk 60 euro).

 

In de kostprijs is inbegrepen: voorbereiding van het gesprek, begeleiding van het gesprek, verplaatsingsvergoeding als van toepassing, huur gespreksruimte als van toepassing, administratief werk.

Ondanks de kosten die een bemiddeling met zich meebrengt, zijn afspraken die via die weg bereikt kunnen worden een pak goedkoper dan een gerechtelijke procedure, een notaris, of de mentale belasting van met elkaar in onmin leven/afscheid nemen.

Bemiddeling is altijd vrijwillig. Dat wil zeggen dat jullie op elk moment kunnen beslissen om de bemiddelingsgesprekken stop te zetten.

CONTACT

Vrijblijvend en kosteloos

De bemiddelaars van Consonant zijn gevestigd in de Familiestraat 41, 2060 Antwerpen.

Thanks! Message sent.

CONSONANT_27_Wix_edited.jpg
bottom of page